1C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50   wf-1/2 BW wf2
wf-2/2 KS wf1
Pod_elek_chł KA 10   religia KC 20
2 8:00- 8:45   wf-1/2 BW wf1
wf-2/2 KS wf2
hist.i teraź BS 9 j.niem.-1/2 MW 15
j.ang.-2/2 WO 14
religia KC 20
3 8:55- 9:40 j.ang.-1/2 LE 9
informatyka-2/2 SA 12
wf-1/2 BW wf1
wf-2/2 KS wf2
historia BS 18 j.pol. HW 21 j.pol. HW 21
4 9:50-10:35 j.ang.-1/2 LE 9
j.ang.-2/2 WO 14
muzyka SP 18 historia BS 18 j.pol. HW 21 chemia AC 16
5 10:45-11:30 informatyka-1/2 SA 12
j.niem.-2/2 KI 19
Term_chłod SY 20 chemia AC 16 matematyka MK 10 r_matematyka MK 10
6 11:50-12:35 j.niem.-1/2 MW 15
j.niem.-2/2 KI 19
zaj. z wych. BW 16 bizn.i zarz. MC 14 e_dla_bezp KS 15 Pod_elek_chł KA 15
7 12:45-13:30 Techinschł SY 17 Pod_rys_kons AR 15a matematyka MK 10   fizyka MI 16
8 13:40-14:25 Term_chłod SY 18 Pr_rys_ko_me-1/2 AR 12a Pod_rys_kons AR 20   fizyka MI 16
9 14:35-15:20 Pod_elek_chł KA 13   Pr_rys_ko_me-2/2 AR 12    
10 15:30-16:15 Pod_elek_chł KA 13        
Obowiązuje od: 27 maja do 21 czerwca 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum