MI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 1B-1/3 Pra_rys_tech 12
  1A-1/2 Pra_rys_tech 12
1A-2/2 Pra_rys_tech 12
1Bb-2/2 Pod_kon_masz 17
2 8:00- 8:45 1B-1/3 Pra_rys_tech 12a
  1A-1/2 Pra_rys_tech 12a
1A-2/2 Pra_rys_tech 12a
2Ba-2/3 Prac_wyt_mas 7
3 8:55- 9:40         2Ba-2/3 Prac_wyt_mas 7
4 9:50-10:35 2C fizyka 16
      2Ba-2/3 Prac_wyt_mas 7
5 10:45-11:30 2C fizyka 17
      1Ba P_elektrote 20
6 11:50-12:35 1Ba P_elektrote 20
      1Bb-2/2 Pod_kon_masz 19
7 12:45-13:30 1Ba P_elektrote 20
      1C fizyka 16
8 13:40-14:25 1B-2/2 Pra_rys_tech 12
      1C fizyka 16
9 14:35-15:20 1B-2/2 Pra_rys_tech 15a
       
Obowiązuje od: 27 maja do 21 czerwca 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum