1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 Pra_rys_tech-1/3 MI 12   religia KC 20   chemia AC 16
2 8:00- 8:45 Pra_rys_tech-1/3 MI 12a historia BS 9 religia KC 20 P_elektrote WH 17 chemia AC 16
3 8:55- 9:40 j.niem.-1/2 MW 15
j.niem.-2/2 KI 19
muzyka SP 18 j.ang.-1/2 MW 15
j.ang.-2/2 LE 9
P_elektrote WH 17 matematyka MK 10
4 9:50-10:35 j.ang.-1/2 MW 15
j.niem.-2/2 KI 19
j.niem.-1/2 MW 15
informatyka-2/2 SA 12
informatyka-1/2 SA 12
j.ang.-2/2 LE 9
P_elektrote WH 17 j.pol. KM 18
5 10:45-11:30 wf-1/2 KS wf1
wf-2/2 BW wf2
P_elektrote WH 16 P_elektrote WH 17 bizn.i zarz. MC 19 j.pol. KM 18
6 11:50-12:35 wf-1/2 KS wf1
wf-2/2 BW wf2
zaj. z wych. BS 9 P_elektrote WH 17 Pod_energet AR 10 matematyka MK 10
7 12:45-13:30 Pod_energet AR 21 historia BS 9 fizyka UE 18 e_dla_bezp KS 10  
8 13:40-14:25 Pra_rys_tech-2/2 MI 12 hist.i teraź BS 9 r_matematyka MK 10 fizyka UE 16  
9 14:35-15:20 Pra_rys_tech-2/2 MI 15a j.pol. KM 18   wf-1/2 KS wf2
wf-2/2 BW wf1
 
10 15:30-16:15   Pod_energet AR 3      
Obowiązuje od: 27 maja do 21 czerwca 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum