4BC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50   religia KC 10 wf BW wf1 Org_pra_chł-2/2 SY 13  
2 8:00- 8:45   religia KC 10 wf BW wf2 Org_pra_chł-2/2 SY 13  
3 8:55- 9:40   matematyka RK 13 wf BW wf2 Org_pra_chł-2/2 SY 13  
4 9:50-10:35   matematyka RK 13 wos SE 19 r_matematyka RK 13 z_angielski-1/2 12a
5 10:45-11:30 Inst_elekt_e-1/2 ŁM 7 j.niem. MW 15 j.ang. WO 14 j.pol. HW 21 j.ang. WO 14
6 11:50-12:35 j.ang. WO 14 zaj. z wych. SE 15 biologia MN 20 r_matematyka RK 13 j.pol. HW 21
7 12:45-13:30 geografia WO 14 spec_zaw-1/3 MF 3
Pr_mo_e_u_ch-2/3 SY 7
Pr_mo_e_u_ch-3/3 LW 3a
biologia MN 20 historia SE 9 Pr_pom_ek_en-1/3 KA 4
8 13:40-14:25 matematyka RK 13 spec_zaw-1/3 MF 3
Pr_mo_e_u_ch-2/3 SY 7
Pr_mo_e_u_ch-3/3 LW 3a
z_angielski-2/3 12a j.pol. HW 21 Pr_pom_ek_en-1/3 KA 4
9 14:35-15:20 Pr_mon_en_el-1/3 AG 1
Pr_mo_e_u_kl-2/3 SY 8
Pr_mo_e_u_kl-3/3 AP 22
Pr_mo_e_u_ch-2/3 SY 7
Pr_mo_e_u_ch-3/3 LW 3a
spec_zaw-2/2 SY 3 geografia WO 14 Pr_pom_ek_en-1/3 KA 4
10 15:30-16:15 Pr_mon_en_el-1/3 AG 1
Pr_mo_e_u_kl-2/3 SY 8
Pr_mo_e_u_kl-3/3 AP 22
Pr_mo_e_u_ch-2/3 SY 7
Pr_mo_e_u_ch-3/3 LW 3a
spec_zaw-2/2 SY 3 Inst_i_urz_e-1/2 AR 3  
11 16:25-17:10 Pr_mon_en_el-1/3 AG 1
Pr_mo_e_u_kl-2/3 SY 8
Pr_mo_e_u_kl-3/3 AP 22
  spec_zaw-2/2 SY 3    
12 17:20-18:05 Pr_mon_en_el-1/3 AG 1
Pr_mo_e_u_kl-2/3 SY 8
Pr_mo_e_u_kl-3/3 AP 22
  spec_zaw-2/2 SY 3    
Obowiązuje od: 27 maja do 21 czerwca 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum