1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 religia KC 20 j.niem.-1/2 KI 19 Pra_rys_tech-1/2 MI 12 Pra_rys_tech-2/2 MI 12 informatyka-1/2 SA 12
j.ang.-2/2 12a
2 8:00- 8:45 religia KC 20 muzyka SP 18 Pra_rys_tech-1/2 MI 12a Pra_rys_tech-2/2 MI 12a hist.i teraź SE 9
3 8:55- 9:40 wf-1/2 AD wf1
wf-2/2 BW wf2
P_elektrote WH 16 P_elektrote WH 17 j.ang.-1/2 LE 9
j.niem.-2/2 KI 19
chemia AC 16
4 9:50-10:35 wf-1/2 AD wf1
wf-2/2 BW wf2
P_elektrote WH 16 P_elektrote WH 17 j.ang.-1/2 LE 9
j.niem.-2/2 KI 19
r_matematyka MK 10
5 10:45-11:30 fizyka UE 16 j.niem.-1/2 KI 19
j.ang.-2/2 12a
bizn.i zarz. MC 13 P_elektrote WH 16 instalacje AR 13
6 11:50-12:35 fizyka UE 16 zaj. z wych. 20 instalacje AR 13 P_elektrote WH 16 instalacje AR 13
7 12:45-13:30 j.pol. MA 18 historia SE 10 e_dla_bezp KS 17 wf-1/2 AD wf1
wf-2/2 BW wf2
j.pol. MA 18
8 13:40-14:25 matematyka MK 10 informatyka-2/2 SA 12 chemia AC 16   j.pol. MA 18
9 14:35-15:20 historia SE 9   matematyka MK 10    
Obowiązuje od: 27 maja do 21 czerwca 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum